İlkokul Müdürü - Özden TAŞKESEN

Bilimin gelişmesinin en önemli anahtarı soru sormaktır. Tarihte de görüldüğü gibi cevaplar değil, sorular keşiflere yol açar.

YÜCE Okullarının hedefi, bilgiyi nasıl alacağını bilen ve ezberleyen değil, sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

Okul iklimimiz şeffaftır; paydaşlarımızla doğru ve doğal ilişki kurmak önceliğimizdir.

Bizler, bu yuvada mutlu, merak etmekten asla vazgeçmeyen, önyargısız, kendisiyle barışık, geleceğin vicdanlı, vefalı, farklılıklara saygılı, özgür ruhlu, kendini iyi ifade edebilen, sorumluluklarının farkında, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, tarihini anlayıp ondan ders çıkaran, ülkesini seven; geleceğin avukatlarını, psikologlarını, yöneticilerini, sanatçılarını, öğretmenlerini, mühendislerini, sosyologlarını, doktorlarını yetiştiriyoruz.

Çocuklarımızın mesleklerini ellerine aldıklarında evrensel etik değerlere sahip dünya vatandaşları olmaları için eğitimi ciddiye alıyor ve disiplinle çalışıyoruz.

Adres Bilgileri