Temel Değerler

Öğrencilerimizin hedef belirlemelerine yardımcı oluruz çünkü bizim için mutlak başarı, öğrencinin kendisi için oluşturduğu bir hedefe ulaşması demektir.

Her öğrencinin ihtiyacına cevap vermek için öğretimi farklılaşırız.

Öğrenmeyi öğrencilerimizin sorgulama sürecinde ulaştıkları cevaplar olarak tanımlarız.

Öğrencilerimize ne düşüneceklerini değil, nasıl düşüneceklerini öğretiriz.

Yaratıcılığı her disiplinde destekleriz; çünkü hayallerimize ulaşmamızı sağlar.

Kalıcı öğrenme için günlük yaşamın yansıtıldığı süreçlerimizi sosyal olarak yapılandırırız.

Öğretim programlarımızı 21. Yüzyıl için gerekli yaşam ve kariyer becerilerini kazandırmak üzere zenginleştiririz.

Teknolojiyi, öğrenmeye köprü olan bağları kurmak için tüm düzeylerde etkin olarak kullanırız.

Tüm öğrencilerimiz sanat ve spor etkinliklerinde aktif rol alır, çünkü zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimin bir arada desteklenmesini hedefleriz.

Bilginin katlanarak arttığı ve yenilendiği günümüzde tüm çalışanlarımızla yaşam boyu öğrenen profili oluştururuz.

Öğrencilerin düşüncelerini sağlıklı bir şekilde ifade etmeleri ve kendilerini özgür hissetmeleri için özgün öğrenme ortamları oluştururuz.

Ulusal değerlerimizi ve milli mücadele ruhunu korur, Atatürkçü düşünceye sahip çıkarız; çünkü varlığımızı bu değerlere borçlu olduğumuzu biliriz.

Güven, çevremizle karşılıklı kurduğumuz sağlıklı iletişimin temelidir.

Davranışlarımızda en yüksek etik değerleri referans alırız çünkü ilkeli, adil ve tutarlı davranışlarımızla öğrencilerimize model oluştururuz.

Öğrencilerimizin mutluluğuna önem veririz çünkü mutlu öğrencinin öğrendiğini, öğrenen öğrencinin de geliştiğini biliriz.

Öğrencilerin karşılaştıkları problemleri biz çözmeyiz, kendilerinin sorumluluk alarak çözmeleri için rehberlik ederiz.

Öğretim sistemimizde hesap verebilir ve şeffaf süreçler geliştirerek objektif değerlendirme yaparız.

Öğrencilerimize önce kendi kültürümüzü yaşatır, daha sonra farklı kültürleri tanıtarak uluslararası bilinç sahibi olmalarını sağlarız.

Öğrencilerimizi rehberlik çalışmalarıyla yakından tanıyarak onlara doğru yönlendirme yaparız.

Güvenli okul ortamı oluşturarak eğitimde sürekliliği sağlarız.

Çevre bilincini etkinliklerimizle ilişkilendirerek doğaya duyarlı öğrenciler yetiştiririz.

Geleneklerine bağlı kurumsal bir anlayış çerçevesinde yeniliklerin sürdürebilir olmasına önem veririz.

Adres Bilgileri